Szybkość

Głośność

require(#0) - Intro

Pobierz odcinek 💾Odcinek na YouTube 📺Przesłuchaj na Spotify 🎧

Pilotażowy odcinek Require Podcast. Nieco krótszy, w którym opowiadamy między innymi o naszych planach na przyszłość, oraz omawiamy nowy update Visual Studio Code, jak i rozmawiamy o koronawirusie przez pryzmat webdevelopmentu.

Linki:

Timestampy:

  • 00:00 - Krótkie wprowadzenie, cele związane z podcastem, plany na przyszłość
  • 2:45 - Wprowadzenie do segmentu Szybkich Nowości
  • 3:05 - Nowy release VSCode
  • 5:03 - Update Next.js
  • 11:52 - is it canceled yet?
  • 15:58 - Podsumowanie, plany